Artykuły

Leki homeopatyczne - metody analizy i kontroli jakości

Sposób leczenia polegający na zastosowaniu bardzo małych dawek leków celem pobudzenia sił obronnych organizmu jest ostatnio przedmiotem zainteresowania naukowców - największe doświadczenie w tym zakresie mają lekarze homeopaci. Homeopatia powstała 200 lat...

23.12.2004, Prof. n. AM, dr hab. chem. Iwona Wawer

Elektromagnetyczne odwzorowanie struktury

Istnieją prace badawcze na temat przenoszenia i zapamiętywania informacji w wodzie, zwłaszcza w przypadku wyższych potencji (>= D23), w których nie ma już żadnej cząsteczki substancji wyjściowej[1-16]. Wychodząc od struktury wody, próbowano stwierdzić, w jaki...

16.12.2004, Dr Jürgen Strube

Fizykochemiczne badania leków homeopatycznych

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie biologicznymi efektami stosowania leków w bardzo małych dawkach, w postaci bardzo rozcieńczonych roztworów oraz lekami homeopatycznymi. Dostarczenie naukowych...

22.6.2004, Prof. n. AM, dr hab. chem. Iwona Wawer

Moczenie nocne u dzieci - najważniejsze leki

Artykiuł przedstawia homeopatyczne motody leczenia nocnego moczenia się dzieci.

27.5.2004, dr Piotr Kupnicki

Objawy ogólne (generalnie) jako przejaw zaburzenia funkcjonowania siły życiowej

26.3.2004, Michał Kokot

Epidemia grypy 1918 - homeopatia na ratunek

Poniższy fragment rozdziału, przedstawiającego przebieg epidemii grypy w 1918 roku, pochodzi z książki Julian Winstori, prezentującej zarys historii homeopatii, a opublikowany został w The New England Journal of Homeopathy. Epidemia ta znana jest jako „Wielka Biała...

30.7.2003, Julian Winston

Przyczynek do opinii dotyczacy charakterystycznej wartości objawów

Całe lata minęły już od wielkiego Kongresu Homeopatycznego w Brukseli, gdzie Niemcy – przykro stwierdzić – były skromnie reprezentowane. W ostatniej sesji tego spotkania po przestudiowaniu kilku propozycji przyjęte zostało moje rozwiązanie i zaproponowano pytanie, na...

24.6.2003, Klemens von Boenninghausen

Choroby układu krążenia

Artykuł przedstawia metody leczenia w chorobach układu krążenia, przy zawale mięśnia sercowego oraz w przypadku uszkodzenia serca.

3.4.2003, dr Joanna Pokrzywnicka-Królikowska

Siła żywotna cz.2

W dzisiejszych czasach wielu przywołuje entuzjastycznie nazwisko Hahnemanna, ale w swojej praktyce lekarskiej, używają starej medycyny alopatycznej w nowym rozcieńczonym wydaniu. Pośród różnorodności objawów i symptomów nie potrafią oni dostrzec jedności...

26.2.2003, David Little

Siła żywotna cz.1

W czasach w których urodził się Samuel Hahnemann - koniec XVIII w., w medycynie współistniały szkoły materialistów i witalistów. Hahnemann przypisywał odkrycie uzdrawiających mocy siły żywotnej, prawa podobieństw, stosowania pojedynczego lekarstwa i...

22.1.2003, David Little

Wszystkich artykułów: 57