Badanie zrealizowane przez instytut badawczy TNS OBOP na zlecenie firmy Heel Polska wykazało, że 81% Polaków słyszało o homeopatii, a 30% stosuje tę metodę leczenia.

Zdecydowana większość Polaków (81%) słyszała o homeopatii: 15% - dużo, 32% - trochę, 34% - niewiele. Korzystanie z leków homeopatycznych zadeklarowało 30% ogółu badanych. W ciągu ostatniego roku homeopatię stosowało 15% Polaków.

Nastawienie Polaków wobec homeopatii i leczenia homeopatycznego jest bardzo pozytywne. 56% Polaków uważa, że homeopatia to skuteczna i dobra metoda leczenia. 62% społeczeństwa uważa, że lekarze zapisujący leki homeopatyczne są godni zaufania. Wśród ośmiu na dziesięciu Polaków, którzy o homeopatii słyszeli, odsetek osób przekonanych o skuteczności tej metody leczenia wynosi 69%, a zaufanie do lekarzy zapisujących leki homeopatyczne kształtuje się na poziomie 77%.

Wyniki sondażu TNS OBOP

Brak wiary w skuteczność homeopatii był wymieniany tylko przez 4% ogółu Polaków odpowiadających na pytanie, dlaczego nie korzystają z tej metody leczenia. Pytani o przyczynę nie stosowania leków homeopatycznych badani odpowiadali najczęściej "Nie pomyślałem o tym" lub stwierdzali, iż nie potrzebują leków ze względu na dobry stan zdrowia.

Leków homeopatycznych używa 38% Polaków, którzy słyszeli o tej metodzie leczenia. Homeopatię częściej stosują osoby z wyższym wykształceniem (53%); częściej kobiety (38%) niż mężczyźni (22%), częściej stosują homeopatię mieszkańcy średnich (36%) i największych miast (49%).

Osoby korzystające z terapii homeopatycznej najczęściej łączyły ją z innymi formami leczenia. 38% łączyło ją z leczeniem konwencjonalnym. Co czwarty respondent stosował tylko środki homeopatyczne. 38% badanych przyjmowało leki homeopatyczne bez konsultacji z lekarzem czy farmaceutą. 27% Polaków uważa, że homeopatia jest niebezpieczna dla osób, które zupełnie rezygnują z leczenia konwencjonalnego. 38% pytanych nie zgadza się z takim zdaniem.

Polacy najczęściej stosowali leki homeopatyczne w przypadku przeziębień lub grypy - takiej odpowiedzi udzieliło 72% stosujących leki homeopatyczne. Drugim powodem stosowania leków homeopatycznych były bóle (bóle głowy, stawów, menstruacyjne) oraz stany napięcia, stresu i związane z tym kłopoty ze snem. Z tych przyczyn po środki homeopatyczne sięgało po jednej piątej użytkowników leków homeopatycznych (wśród ogółu populacji w wieku 18 i więcej lat odsetek ten wynosi każdorazowo 6%).

Wynik sondażu TNS OBOP o homeopatii

Badania wskazały podobieństwo polskich wyników do rezultatów analogicznych badań przeprowadzonych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto wyniki badania przeprowadzonego w Polsce są w dużym stopniu zgodne pod względem psychologicznym i socjologicznym z analogicznym badaniem przeprowadzonym w Niemczech. Badanie niemieckie wykazało również, że osoby stosujące homeopatię świadomie prowadzą zdrowy tryb życia, mniej palą oraz stosują mniej leków niż osoby preferujące medycynę alopatyczną. Dowodzi to, że pacjenci wybierający leki homeopatyczne świadomie prowadzą odpowiedzialny i zdrowy tryb życia.

TNS OBOP przeprowadził badanie w dniach 8-10 października 2006. W ankiecie telefonicznej wzięło udział 1001 dorosłych Polaków.