Odpowiedzi na często zadawane pytania

Czym jest Homeopatia?

Homeopatia jest systemem medycyny, opracowanym przez niemieckiego lekarza Dr Hahnemanna, w 1790 roku. Hahnemann był bardzo znanym lekarzem wywodzącym się z dominującej w ówczesnych czasach szkoły medycznej. W swojej praktyce medycznej odnosił znaczące sukcesy, jednak wewnątrz trapił go fakt ograniczonej ilości użytecznej wiedzy medycznej jego czasów. Zdał sobie sprawę, że paradoksalnie, „nauka medyczna” nie jest oparta na żadnych fundamentalnych prawach naukowych, a hipotezy, na których opierała się współczesna mu medycyna, były mgliste i niejasne. Leczenie chorego, z kolei często powodowało więcej złego, niż dobrego. Hahnemann porzucił więc swoją praktykę medyczną i rozpoczął pracę jako tłumacz.

Podczas tłumaczenia Materia Medica, autorstwa Cullen’a, Hahnemann zdecydował się przetestować działanie kory Chinowca, która była znana ze swoich mocy leczniczych wobec gorączki malarycznej. W tym celu samodzielnie zażył ekstrakt z kory Chinowca. Ku jego zdumieniu, po krótkim czasie pojawiły się u niego symptomy podobne do występujących przy zarażeniu malarią. Doszedł do wniosku, że kora Chinowca może leczyć malarię, ponieważ potrafi wywołać podobny stan u osoby zdrowej. W celu dalszego sprawdzenia tej tezy, wykonał podobne eksperymenty z różnymi substancjami na sobie i na innych ludziach. Wszystkie te eksperymenty okazały się potwierdzać jego teorię. Hahnemann stwierdził, że jest to prawo ogólne i nazwał je „Similia Similibus Curentur”, czyli „Podobne Leczy Podobne” – stało się to fundamentalną zasadą, na której opiera się cała homeopatia.

Od tego czasu prawo to zostało potwierdzone przez tysiące badaczy i okazało się niepodważalne. Dr Hahnemann rozwinął dalej swoją ideę, przeprowadzając provingi nowych leków, opracował metody ich przygotowywania i podawania, jak również podał wiele wytycznych określających stan zdrowia i choroby, powołując tym samym do życia całkiem nowy system medycyny. Był to solidny fundament i wiele prac poskutkowało dalszym rozwojem homeopatii przez ostatnie 200 lat. Prace nad rozwojem homeopatii ciągle trwają i utrzymują wysokie tempo. Wraz ze stopniowym wyjaśnianiem fizycznych podstaw tej nauki, rośnie zainteresowanie nią we wszystkich warstwach społeczeństwa. Nie byłoby błędem stwierdzić – „Przyszłość Należy do Homeopatii”.

 

Jakie choroby może leczyć Homeopatia?

Niemal wszystkie choroby poddają się leczeniu homeopatycznemu. Jednak Homeopatia jest najlepiej znana ze swej skuteczności w zwalczaniu schorzeń przewlekłych. Powodem tego może być fakt, iż Homeopatia jest jedynym systemem medycznym, który oferuje prawdziwe działanie lecznicze (a nie paliatywne) w wielu chorobach przewlekłych, które zostały określone jako „nieuleczalne”, przez inne szkoły medycyny. Wśród tych schorzeń można wymienić choroby skóry, przewlekłe problemy gastryczne i jelitowe, przewlekły zespół przemęczenia, migreny, astmę, alergie, problemy menstruacyjne, schorzenia hormonalne, artretyzm, choroby psychiczne etc. Wszystkie wymienione, jak i wiele innych chorób przewlekłych z powodzeniem leczono przy wykorzystaniu Homeopatii. Jedynymi czynnikami ograniczającymi mogą być 1. Rozległe zmiany strukturalne i patologiczne. 2. Bardzo niski poziom sił witalnych u pacjenta. 3. Nie dająca się wyeliminować obecność pewnych czynników sprawczych lub podtrzymujących stan chorobowy pacjenta.

Homeopatia jest również znana dzięki wyeliminowaniu konieczności interwencji chirurgicznej w różnych przypadkach chorób. Wiele migdałków podniebiennych, trzecich migdałów, wyrostków robaczkowych itp., udało się ocalić dzięki Homeopatii. Niezłośliwe guzy i kamienie nerkowe również dobrze odpowiadają na leczenie homeopatyczne.

Nawet w przypadkach, w których działania lecznicze nie są możliwe, jak np. zaawansowane stadia artretyzmu, czy chorób nowotworowych, opieka i leczenie paliatywne przy użyciu środków homeopatycznych przynosi efekty i poprawia jakość życia pacjentów, bez wystawiania ich na cierpienie z powodu efektów ubocznych nowoczesnych cudownych leków!

Homeopatia jest również niezwykle efektywna w ostrych stanach chorobowych. Szybkość działania odpowiednio dobranego leku homeopatycznego, jest zazwyczaj szybsza, niż w przypadku innych leków. Ale to nie wszystko – przy prawidłowym leczeniu homeopatycznym, tendencja do częstych nawrotów stanów zaostrzonych, jak również tendencja do ich przejścia w stan przewlekły, jest powstrzymana.

I na koniec jeszcze jedno! Wśród Homeopatów przyjęło się mówić, że Homeopatia nigdy się nie myli, pomylić się może jedynie Homeopata. Pomimo, że Homeopatia ma swoje ograniczenia, to większość „wyleczalnych” przypadków, które nie reagują na Homeopatię jest winą niewłaściwego doboru leku lub jego potencji, czy też nieprawidłowego podejścia do przypadku pacjenta. Jeśli więc z początku nie możecie wynieść korzyści z leczenia homeopatycznego, nie porzucajcie Homeopatii – zmieńcie Homeopatę. 

 

Czy leki homeopatyczne są bezpieczne?

Jak najbardziej! Leki homeopatyczne są podawane w dawkach sub-fizjologicznych. Nie zawierają żadnych środków chemicznych, ani substancji barwiących. Zazwyczaj nie wywołują żadnych skutków ubocznych i nie mogą spowodować uszkodzeń strukturalnych w organizmie pacjenta. Są bezpieczne dla noworodków i dla kobiet w ciąży. Jednak należy zaznaczyć, że leki homeopatyczne mają zasadniczy wpływ na gospodarkę organizmu ludzkiego, więc nie powinny być stosowane bez konsultacji z wykwalifikowanym homeopatą.

Leki homeopatyczne działają poprzez stymulację mechanizmów obronnych w ciele pacjenta, w celu skorygowania procesu, który doprowadził do stanu chorobowego. Zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy, leki działają na zasadzie sygnału elektromagnetycznego, który jest odbierany przez system nerwowy i przekazywany do wyższych partii mózgu, co z kolei stymuluje moce uzdrawiające naszego organizmu, aby podjęły odpowiednie środki zaradcze. Leki mówią organizmowi „Co należy zrobić” – właściwa praca jest już wykonywana przez sam organizm.

 

Jak przyjmuje się leki homeopatyczne?

Leki homeopatyczne są dostępne w formie tabletek cukrowych i w formie płynnej. Odpowiedni sposób przyjmowania zależy od konkretnego leku, jego potencji, jednostki chorobowej jaka podlega leczeniu i wrażliwości pacjenta. Jeden raz można podać kilka tabletek cukrowych lub kilka kropli leku w postaci płynnej, ale dokładna metoda i powtarzalność przyjmowania leku, zależy od czynników wymienionych powyżej. Skonsultujcie się więc ze swoim lekarzem homeopatą, zanim przyjmiecie jakikolwiek lek homeopatyczny.

 

Jakie zmiany dotyczące diety i stylu życia muszą być wprowadzone przy leczeniu homeopatycznym?

Zmiany te zależą od podejścia lekarza. Niektórzy z nich zabraniają zbyt wielu rzeczy, jak kawa, papierosy, przyprawy etc., podczas gdy inni nie wprowadzają żadnych restrykcji. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli substancja odżywcza stanowi czynnik warunkujący, podtrzymujący, czy nasilający objawy, wtedy powinniśmy jej unikać. Niektóre substancje, jak kamfora, są uważane za przeciwdziałające wielu lekom homeopatycznym i powinno się je wyeliminować, bądź wziąć ten fakt pod uwagę. Zmiany stylu życia są wskazane również jedynie wtedy, kiedy wpływa on bezposrednio na stan choroby. Leki homeopatyczne działają na bardzo głębokiej płaszczyźnie; zazwyczaj nie wpływają na nie więc przyzwyczajenia żywieniowe, czy stres związany z rutyną życia.

Zobacz także