Opinia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2014 roku