Regulamin

 1. Misją portalu "homeopatia.edu.pl" jest przedstawianie rzetelnej wiedzy na temat homeopatii oraz popularyzowanie homeopatii w Polsce
 2. Portal prowadzi działalność „non-profit”, korzystanie z portali jest nieodpłatne
 3. Portal homeopatyczny "homeopatia.edu.pl"
  - publikuje artykuły o charakterze naukowym na temat homeopatii kategoryzując je na dostępne dla wszystkich oraz dla zarejestrowanych użytkowników (profesjonalistów)
  - umożliwia publikowanie artykułów naukowych i informacji o konferencjach naukowych przez zarejestrowanych w portalu użytkowników
  - przedstawia aktualne problemy i sytuację homeopatii w Polsce
  - publikuje informacje o konferencjach naukowych
 4. Portal umożliwia zakładanie kont dostępu dla użytkowników w celu
  - dostępu do treści dostępnej jedynie dla profesjonalistów
  - umożliwienia publikowania artykułów naukowych przez zarejestrowanych użytkowników
 5. Poprzez fakt zarejestrowania konta dla profesjonalistów, osoba podająca swoje dane osobowe wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych oraz administrowanie nimi przez administratora serwisu, dane te nie będą nikomu udostępniane. Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony administratora serwisu w przypadku wątpliwości co do treści publikowanego przez użytkownika artykułu
 6. Użytkownik publikujący treść w portalu ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, posiada zgodę autora artykułu na opublikowanie treści artykułu na portalu
 7. Administrator i właściciel serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników portalu
 8. Administrator serwisu ma prawo do
  - oceny publikowanych treści pod kątem zawartości i odmowy publikacji lub usunięcia publikacji w przypadku braku podstaw naukowych lub wulgarnego charakteru publikacji
  - usunięcia użytkownika nie będącego profesjonalistą lub podającego nieprawdziwe dane osobowe

Zobacz także