Artykuły

Homeopatia i badania fizyko-chemiczne

Czy możliwe jest wykazanie istnienia różnicy w strukturze kolejnych rozcieńczeń leków homeopatycznych? Pozytywną odpowiedź na to pytanie mogą przynieść prace z zakresu fizyki dotyczące oceny szczególnych własności wysokich rozcieńczeń.

23.11.2005, Prof. Dr hab. Iwona Wawer

Leczenie homeopatyczne stosowane w zespole bolesnych piersiu kobiet z objawami nawału pokarmu

Znamienne zmniejszenie bólu związanego z obrzmieniem piersi odnotowano u kobiet otrzymujących leczenie homeopatyczne. Badanie wykazuje jednoznacznie skuteczność skojarzonego podawania Apis mellifica i Bryonia w przypadku zespołu bolesnego obrzmienia piersi w połogu począwszy...

23.11.2005, A. Berrebi, O. Parant, F. Ferval, M. Thene, J.-M. Ayoubi, L. Connan, Ph. Belon

Poprawa stanu klinicznego u pacjentów z fibromilagią leczonych indywidualnie dobranymi lekami homeopatycznymi w porównaniu do placebo

Pięćdziesiąt trzy osoby ukończyły badanie. U chorych przyjmujących lek homeopatyczny stwierdzono znamienną poprawę w zakresie: liczby punktów tkliwych, nasilenia bólu w punktach tkliwych, jakości życia, ogólnego stanu zdrowia oraz mniejszą skłonność do...

23.11.2005, I.R. Bell, D.A. Lewis, A.J. Brooks, G.E. Schwartz, S.E. Lewis, B.T. Walsh oraz C.M. Baldwin

Skuteczność indywidualnie dobranego leczenia homeopatycznego zastosowanego u pacjentów z fibromialgią

Wyniki badania klinicznego przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych w latach 2002/2003 na grupie 62 pacjentów wykazują, że indywidualnie dobrane leczenie homeopatyczne jest skuteczne w leczeniu fibromialgii, zwłaszcza w odniesieniu do bólu.

23.11.2005, Komunikat prasowy

Skuteczność leku homeopatycznego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u pacjentek otrzymujących chemioterapię

Wyniki badania klinicznego, przeprowadzonego we Francji w okresie od stycznia do kwietnia 2002 r. na grupie 80 pacjentek, wykazują, że lek homeopatyczny Cocculine ® jest lekiem skutecznym w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u pacjentek otrzymujących chemioterapię wspomagającą...

23.11.2005, Komunikat prasowy

Cocculine vs. placeo

Randomizowane badanie przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo porównujące skuteczność preparatu homeopatycznego ( Cocculine ® ) i placebo w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u pacjentek otrzymujących chemioterapię wspomagającą...

23.11.2005, Genre D., Tarpin C., Braud AC., Camerlo J., Protiere C., Eisinger F., Viens P.; Institut Paoli Calmettes, Marsylia, Francja

Badania naukowe w homeopatii

Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem standardowych metod. Ogłoszenie drukiem oraz rozpowszechnienie ich wyników odbywa się w sposób zwyczajowo przyjęty w badaniach naukowych. Jest normalne, że prace te są szeroko dyskutowane na łamach czasopism naukowych, gdyż...

23.11.2005, Doktor Philippe Belon, Dyrektor ds. Badań, Laboratoires Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon

Teoria procesów informacyjnych organizmu jako nowy model prac badawczych w medycynie

Istnieją dowody na to, że substancje homeopatyczne o bardzo niskim stężeniu są biologicznie aktywne. Jest możliwe wykrycie obecności „śladu” substancji pierwotnej w preparatach homeopatycznych o bardzo niskim stężeniu. Do wyjaśnienia zaobserwowanego...

18.4.2005, Sprawozdanie z XVIII Sympozjum GIRI

Nauka kompleksowości i homeopatia : ogólna synteza

Homeopatia opiera się paradygmatach „holistycznych” i „witalistycznych”, co można zinterpretować – przynajmniej w części – w odniesieniu do ram utworzonych przez teorię systemów dynamicznych i teorię kompleksowości. Modele pojęciowe i...

21.2.2005, P. Bellavite

O logice i homeopatii

Dr Stuart M. Close w „Wykładach i esejach o filozofii homeopatii” (Lectures and Essays on Homeopathic Philosophy) stwierdza, że sukcesy w przepisywaniu leku, jakie odnosili niektórzy homeopaci, były wynikiem stosowania przez nich określonych zasad myślenia. Nikt jednak...

15.2.2005, dr n. filoz. Dorota Rybarkiewicz

Wszystkich artykułów: 57