Artykuły

Skuteczność indywidualnie dobranego leczenia homeopatycznego zastosowanego u pacjentów z fibromialgią

Wyniki badania klinicznego przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych w latach 2002/2003 na grupie 62 pacjentów wykazują, że indywidualnie dobrane leczenie homeopatyczne jest skuteczne w leczeniu fibromialgii, zwłaszcza w odniesieniu do bólu.

23.11.2005, Komunikat prasowy

Skuteczność leku homeopatycznego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u pacjentek otrzymujących chemioterapię

Wyniki badania klinicznego, przeprowadzonego we Francji w okresie od stycznia do kwietnia 2002 r. na grupie 80 pacjentek, wykazują, że lek homeopatyczny Cocculine ® jest lekiem skutecznym w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u pacjentek otrzymujących chemioterapię wspomagającą...

23.11.2005, Komunikat prasowy

Cocculine vs. placeo

Randomizowane badanie przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo porównujące skuteczność preparatu homeopatycznego ( Cocculine ® ) i placebo w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u pacjentek otrzymujących chemioterapię wspomagającą...

23.11.2005, Genre D., Tarpin C., Braud AC., Camerlo J., Protiere C., Eisinger F., Viens P.; Institut Paoli Calmettes, Marsylia, Francja

Badania naukowe w homeopatii

Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem standardowych metod. Ogłoszenie drukiem oraz rozpowszechnienie ich wyników odbywa się w sposób zwyczajowo przyjęty w badaniach naukowych. Jest normalne, że prace te są szeroko dyskutowane na łamach czasopism naukowych, gdyż...

23.11.2005, Doktor Philippe Belon, Dyrektor ds. Badań, Laboratoires Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon

Teoria procesów informacyjnych organizmu jako nowy model prac badawczych w medycynie

Istnieją dowody na to, że substancje homeopatyczne o bardzo niskim stężeniu są biologicznie aktywne. Jest możliwe wykrycie obecności „śladu” substancji pierwotnej w preparatach homeopatycznych o bardzo niskim stężeniu. Do wyjaśnienia zaobserwowanego...

18.4.2005, Sprawozdanie z XVIII Sympozjum GIRI

Nauka kompleksowości i homeopatia : ogólna synteza

Homeopatia opiera się paradygmatach „holistycznych” i „witalistycznych”, co można zinterpretować – przynajmniej w części – w odniesieniu do ram utworzonych przez teorię systemów dynamicznych i teorię kompleksowości. Modele pojęciowe i...

21.2.2005, P. Bellavite

O logice i homeopatii

Dr Stuart M. Close w „Wykładach i esejach o filozofii homeopatii” (Lectures and Essays on Homeopathic Philosophy) stwierdza, że sukcesy w przepisywaniu leku, jakie odnosili niektórzy homeopaci, były wynikiem stosowania przez nich określonych zasad myślenia. Nikt jednak...

15.2.2005, dr n. filoz. Dorota Rybarkiewicz

Leki homeopatyczne - metody analizy i kontroli jakości

Sposób leczenia polegający na zastosowaniu bardzo małych dawek leków celem pobudzenia sił obronnych organizmu jest ostatnio przedmiotem zainteresowania naukowców - największe doświadczenie w tym zakresie mają lekarze homeopaci. Homeopatia powstała 200 lat...

23.12.2004, Prof. n. AM, dr hab. chem. Iwona Wawer

Elektromagnetyczne odwzorowanie struktury

Istnieją prace badawcze na temat przenoszenia i zapamiętywania informacji w wodzie, zwłaszcza w przypadku wyższych potencji (>= D23), w których nie ma już żadnej cząsteczki substancji wyjściowej[1-16]. Wychodząc od struktury wody, próbowano stwierdzić, w jaki...

16.12.2004, Dr Jürgen Strube

Fizykochemiczne badania leków homeopatycznych

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie biologicznymi efektami stosowania leków w bardzo małych dawkach, w postaci bardzo rozcieńczonych roztworów oraz lekami homeopatycznymi. Dostarczenie naukowych...

22.6.2004, Prof. n. AM, dr hab. chem. Iwona Wawer

Wszystkich artykułów: 54