Artykuły

Immunologia i homeopatia
2. Komórki układu odpornościowego i zapalenie

Opisujemy tutaj wyniki pewnych eksperymentalnych badań laboratoryjnych mających na celu zweryfikowanie skuteczności wysokich rozcieńczeń substancji - leków homeopatycznych w modelach zapalenia i odporności. Dokonano przeglądu...

8.11.2006, Paolo Bellavite, Anita Conforti, Francesco Pontarollo i Riccardo Ortolani

Biegunki u dzieci

Praktyczny poradnik jak wspomagać homeopatycznie leczenie biegunki u dzieci.

14.7.2006, dr Maria Krawczyk

Weryfikacja wysokich rozcieńczeń metodami biologicznymi

Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest wykazanie regularnych zmian w aktywnooeci badanych enzymów, oscylujących pod wpływem stopniowo rozcieńczanego fenolowego efektora, w amplitudzie od aktywacji enzymu do jego inhibicji....

10.5.2006, prof dr hab. Elżbieta Dernalowicz- Malarczyk

Nielokalność i homeopatia

Na bazie reguły Le Chateliera-Brauna zaproponowano model działania leków homeopatycznych oraz procesu potencjalizacji. Omówiono nielokalną interpretację aktywności  leku homeopatycznego przy dużych rozcieńczeniach...

18.4.2006, prof dr hab. Marcin Molski

Czy badanie laboratoryjne odzwierciedla naturalne prawa, które kształtują również podstawę systemu homeopatii ?

Rozpatrując nasze doświadczenia z płazami, należy stwierdzić, że wyniki wieloośrodkowych prób okazały się zbyt jednorodne, aby były jedynie efektem zwykłego przypadku. Z drugiej strony inne przeprowadzone na szeroką skalę...

14.12.2005, Prof. D.C Endler

Nowe spojrzenie na organizmy

Jak już powiedziano, coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, że postulaty pól elektromagnetycznych najprawdopodobniej nie dają szczególnie wyrafinowanych odpowie­dzi na stawiane przez nas pytania. Cyril Smith,...

13.12.2005, Prof. D.C Endler

Homeopatia to bzdura ?

Wniosek, że „kliniczne działanie homeopatii sprowadza się do efektu placebo” jest oparty na jedynie 8 anonimowych badaniach klinicznych. Nie zostały one wymienione, ani nie podano żadnej informacji na ich temat. Nie wzięto jednak pod uwagę pozostałych 93% ze 110 badań,...

29.11.2005, The Lancet

Homeopatia i badania fizyko-chemiczne

Czy możliwe jest wykazanie istnienia różnicy w strukturze kolejnych rozcieńczeń leków homeopatycznych? Pozytywną odpowiedź na to pytanie mogą przynieść prace z zakresu fizyki dotyczące oceny szczególnych własności wysokich rozcieńczeń.

23.11.2005, Prof. Dr hab. Iwona Wawer

Leczenie homeopatyczne stosowane w zespole bolesnych piersiu kobiet z objawami nawału pokarmu

Znamienne zmniejszenie bólu związanego z obrzmieniem piersi odnotowano u kobiet otrzymujących leczenie homeopatyczne. Badanie wykazuje jednoznacznie skuteczność skojarzonego podawania Apis mellifica i Bryonia w przypadku zespołu bolesnego obrzmienia piersi w połogu począwszy...

23.11.2005, A. Berrebi, O. Parant, F. Ferval, M. Thene, J.-M. Ayoubi, L. Connan, Ph. Belon

Poprawa stanu klinicznego u pacjentów z fibromilagią leczonych indywidualnie dobranymi lekami homeopatycznymi w porównaniu do placebo

Pięćdziesiąt trzy osoby ukończyły badanie. U chorych przyjmujących lek homeopatyczny stwierdzono znamienną poprawę w zakresie: liczby punktów tkliwych, nasilenia bólu w punktach tkliwych, jakości życia, ogólnego stanu zdrowia oraz mniejszą skłonność do...

23.11.2005, I.R. Bell, D.A. Lewis, A.J. Brooks, G.E. Schwartz, S.E. Lewis, B.T. Walsh oraz C.M. Baldwin

Wszystkich artykułów: 54