Badania naukowe (8)

Data publikacji: 17.8.2013   |  Autor: Robert Medhurst

BADANIA HOMEOPATII – 8

Homeopata Robert Medhurst przedstawia kolejną odsłonę cyklu badań naukowych, dotyczących homeopatii, analizując badania na ludziach, badania na zwierzętach, a także badania in-vitro.

Kontrolowane, kliniczne badania placebo, dotyczące skuteczności leków homeopatycznych, przeprowadza się już od dziesięcioleci. Poprzednie wydania tego dziennika przedstawiały podsumowania prób, w których wykazano pozytywne efekty działania homeopatii, a w niniejszym wydaniu przedstawiam kolejne przykłady badań.

 

Badania na Ludziach

1. Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D. Homeopatia w Biegunce u Dzieci: połączone wyniki i meta-analiza trzech randomizowanych, kontrolowanych prób klinicznych. Pediatr Infect Dis J. 2003 Mar;22(3):229-34. W tej meta-analizie (analizie przeprowadzonej w celu oceny ogólnych trendów w grupie podobnych badań) trzy podwójnie ślepe próby kliniczne, dotyczące biegunki u 242 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, zostały przeanalizowane jako jedna grupa. Dzieciom podawano zindywidualizowane leki homeopatyczne lub placebo, przez 5 dni, po każdym luźnym stolcu. Zapiski były prowadzone przez rodziców, a długość trwania biegunki, zdefiniowano jako czas, który minął, dopóki nie pojawiły się mniej niż 3 luźne stolce, przez 2 następujące po sobie dni. Biegunka ustąpiła u dzieci przyjmujących leki homeopatyczne po okresie 3.3 dni, a po 4.1 dnia, u dzieci przyjmujących placebo.

2. Hitzenberger G, Korn A, Dorcsi M, Bauer P, Wohlzogen FX. Kontrolowane, randomizowane, podwójnie ślepe badanie porównawcze leczenia pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, za pomocą homeopatycznych oraz farmakologicznie efektywnych leków. Wien Klin Wochenschr. 1982 Grudzień 24;94(24):665-70. W tym randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu krzyżowym na 10 pacjentach, efekty leków farmaceutycznych wykorzystanych w leczeniu nadciśnienia, porównano ze zindywidualizowanymi lekami homeopatycznymi. Rezultaty tego badania okazały się o tyle interesujące, że leki wydawały się działać lepiej niż homeopatia, jako metoda obniżania ciśnienia, jednak przy obydwu terapiach uzyskano podobne wyniki subiektywnego odczuwania symptomów choroby.

3. Cavalcanti AM, Rocha LM, Carillo R Jr, Lima LU, Lugon JR. Efekty homeopatycznego leczenia świądu u pacjentów poddawanych hemodializie: randomizowana, podwójnie ślepa, próba kontrolowana placebo. Homeopathy. 2003 Oct;92(4):177-81. Świąd, powszechnie spotykany u pacjentów poddawanych hemodializie, został poddany leczeniu u 20 osób, w warunkach randomizowanej, podwójnie ślepej, próby kontrolowanej placebo, w celu porównania zindywidualizowanego leczenia homeopatycznego, ze środkiem placebo. Oceny dokonano w 15, 30, 45 i 60 dniu leczenia i po zestawieniu wyników, badacze stwierdzili, że leczenie homeopatyczne zredukowało świąd o 49%.Większość redukcji świądu pojawiła się w 30 dniu terapii.

4. Tveiten D, Bruset S. Skutki działania preparatu Arnica D30 u maratończyków. Połączone wyniki dwóch podwójnie ślepych badań kontrolowanych placebo. Homeopathy. 2003 Październik ;92(4):187-9. W tym badaniu, sumującym efekty dwóch klinicznych prób na preparacie Arnica D30 (30X), homeopatyczne remedium porównano z placebo, u 82 uczestników maratonu w Oslo, biorąc pod uwagę enzymy mięśniowe, elektrolity i kreatyninę (wskazującą na uszkodzenie komórek), a także subiektywną ocenę bólów mięśniowych. Biegacze zażywający preparat Arnica odczuwali zmniejszenie bólów mięśniowych, w porównaniu do placebo, jednak nie stwierdzono różnic pomiędzy obiema grupami, pod względem enzymów mięśniowych, elektrolitów i kreatyniny.

5. Wolf M, Tamaschke C, Mayer W, Heger M. Efektywność preparatu Arnica w operacji żylaków: wyniki randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo, badania pilotażowego. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2003 Październik;10(5):242-7. W tej próbie, preparat Arnica D12 (12X) porównywano z placebo, aby ocenić jego wpływ na rozmiar i bolesność urazów pooperacyjnych. Arnica była użyta jednorazowo przed operacją, a następnie 3 razy dziennie przez 2 tygodnie po operacji. W próbie wzięło udział 60 osób i po zebraniu wyników okazało się, że Arnica zredukowała rozmiar urazu pooperacyjnego o 76%, w porównaniu do 72% skuteczności placebo, a ból został zredukowany o 43% w przypadku arnica i o 28% w przypadku placebo.

6. Bell IR, Lewis DA 2nd, Brooks AJ, Schwartz GE, Lewis SE, Walsh BT, Baldwin CM. Poprawa stanu klinicznego u pacjentów z fibromialgią, leczonych zindywidualizowanymi lekami homeopatycznymi, versus placebo. Rheumatology (Oxford). 2004 Maj;43(5):577-82. 53 osoby cierpiące na fibromialgię wzięły udział w tym badaniu, porównując zindywidualizowane leczenie homeopatyczne, z placebo. Poziom nasilenia bólu w punktach spustowych, jak również ogólna jakość życia , nastrój i ogólny stan zdrowia, były oceniane zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów, biorących udział w badaniu. 3 miesiące po wprowadzeniu terapii, wszystkie parametry poprawiły się dzięki zastosowaniu homeopatii, w porównaniu do placebo.

 

Badania In Vitro

1. Pathak S, Multani AS, Banerji P, Banerji P. Preparat Ruta 6 wybiórczo wywołuje śmierć komórkową w komórkach raka mózgu, ale jednocześnie namnożenie ilości komórek w normalnych limfocytach krwi obwodowej: Nowoczesne podejście w leczeniu raka mózgu u ludzi. Int J Oncol. 2003 Październik;23(4):975-82. W tym niekontrolowanym badaniu, 15 pacjentom, cierpiącym na różne rodzaje guzów wewnątrzczaszkowych, podano kombinację Ruta 6C i homeopatycznego calcium phosphate. Wszystkie formy guzów, szczególnie glejaki, cofały się podczas leczenia przy wykorzystaniu tych preparatów, a u chorych stwierdzono także wzrost ilości komórek w normalnych limfocytach krwi obwodowej . Dalsze badania możliwych mechanizmów, wywołujących zabójcze dla komórek rakowych działanie takiej kombinacji wykazały, że efekt jest uzyskiwany dzięki erozji telomerów komórek rakowych, która wybiórczo przyczynia się do przyspieszonej śmiertelności tychże komórek.

 

Badania na Zwierzętach

1. Mallick P, Mallick JC, Guha B, Khuda-Bukhsh AR Łagodzący wpływ mikrodawek potencjonowanego leku homeopatycznego, Arsenicum Album, na toksyczność wywołaną dawkami arszeniku u myszy. BMC Complement Altern Med. 2003 Październik 22;3(1):7. W rozwinięciu poprzednio przeprowadzonych badań w tym zakresie, hinduscy badacze wykorzystali myszy, jako model przedstawiający proces leczenia ludzi z toksyn arszeniku pochodzących z wody pitnej wiejskich terenów Indii. Ocenie poddano toksyczność arszeniku u myszy, którym wstępnie podano preparat homeopatyczny Arsenicum album 30C i 200C. W porównaniu z próbkami kontrolnymi, stwierdzono że leki homeopatyczne zredukowały eksperymentalnie wprowadzoną toksyczność arszeniku.

2. Kuzeff RM, Mecheva RP, Topashka-Ancheva MN. Zahamowanie działania (-)-chlorowodorku propranololu przez jego enancjomer u białych myszy – randomizowane badanie kontrolowane placebo. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2004 Luty;11(1):14-9. W trybie podobnym do poprzedniegio badania, naukowcy ze Swinburne University of Technology, w Melbourne, sprawdzili wpływ toksyczności (S)-(-)-chlorowodorku propranololu pochodzącego z homeopatycznie przygotowanej wersji optycznego izomeru tej samej substancji. Kiedy środek zastosowano na myszach, zanim wystawiono je na działanie (S)-(-)-chlorowodorku propranololu, remedium przygotowane z (R)-(-)- chlorowodorku propranololu, zredukowało toksyczność pochodzącą od izomeru tej substancji.

3. Macedo SB, Ferreira LR, Perazzo FF, Carvalho JC. Przeciwzapalne właściwości Arnica montana 6cH: badania przedkliniczne na zwierzętach. Homeopathy. 2004 Kwiecień;93(2):84-7. W kontynuacji poprzedniego tematu, naukowcy oceniali w tym badaniu ochronny wpływ preparatu Arnica 6C na ostrą reakcję zapalną wywołaną u myszy przez karagen oraz przewlekłą reakcję zapalną, wywołaną przez Nystatynę. Arnica została podana przed zaindukowaniem obu form zapalenia i zapewniła efekt ochronny w przypadku Nystatyny, ale efektu takiego nie stwierdzono wobec stanu zapalnego, wywołanego przez karagen.

4. Varshney JP, Naresh R. Ocena działania kompleksu homeopatycznego w leczeniu klinicznym chorób wymion u Bawołów Rzecznych. Homeopathy. 2004 Styczeń;93(1):17-20. Hinduscy badacze, biorący udział w tym doświadczeniu, stworzyli kompleks homeopatyczny mający leczyć zapalenie sutka i przetestowali go, bez środków kontrolnych placebo, na grupie 102 Bawołów Rzecznych, cierpiących na różne stadia tej choroby. Leczenie uznano za skuteczne, w zakresie od 80 do 97%, w zależności od nasilenia objawów choroby.

Inne artykuły tego autora

Badania naukowe (22)

Wykorzystuję homeopatię w szerokim zakresie i to już od dłuższego czasu. Wiem, że działa i opieram się na niej, pomagając moim pacjentom w dojściu do zdrowia. Ale skąd wiem, że to właśnie homeopatia działa, a nie coś innego, co...

16.10.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (21)

Dobrej jakości badania dotyczące homeopatii, mają wielką wartość. Wciąż jeszcze pozostaje do wyjaśnienia sposób, w jaki działa homeopatia i dopóki tego nie zrobimy, obiektywne i dobrze zaprojektowane dowody naukowe są...

17.9.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (20)

Czy ci z nas, którzy akceptują fundamentalne założenie homeopatii, Similia Similibus Curantur , muszą koniecznie potwierdzać tę tezę badaniami? Dla wielu ludzi, zasada ta jest tak łatwo akceptowalna, że stała się kwestią...

20.8.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (19)

W czasie gdy powstawał ten tekst, najważniejsze ciało doradcze australijskiego rządu w dziedzinie opieki zdrowotnej, Narodowa Rada ds. Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC), zakończyła właśnie studium badań dotyczących homeopatii. Jak...

16.7.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (18)

Czytelnicy tego dziennika z pewnością zauważyli streszczenia badań dotyczących homeopatii, w poprzednich wydaniach. Starając się dostarczać na bieżąco informacje dotyczące tej dziedziny, zamieszczam poniżej kolejne z...

20.6.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (17)

Poprzednie wydania dziennika zawierały szczegóły dotyczące niedawno opublikowanych badań, dotyczących homeopatii. Niniejsze, stanowi publikację kolejnych materiałów na ten temat.

18.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (16)

Pomimo pragnień i życzeń krytyków, ilość dowodów na skuteczność działania homeopatii wciąż rośnie. Dla tych z nas, którzy zawodowo bądź też naukowo interesują się takimi dobrymi wiadomościami, zamieszczam...

15.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (15)

Wśród tych z nas, którzy zażywają, bądź przepisują leki homeopatyczne, albo po prostu są zainteresowani tematem ze względów naukowych, jakiekolwiek doniesienia na temat badań potwierdzających w sposób...

20.3.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (14)

W 2013 roku, w Adelaide, w Południowej Australii, miał miejsce odbywający się co dwa lata „Festival of Ideas”. Jednym z gości zaproszonych na festiwal, był Dr Simon Singh, brytyjski pisarz naukowy, dziennikarz telewizyjny i...

15.2.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (13)

Niektórzy prominentni naukowcy akademiccy, tacy jak np. były Profesor Uniwersytetu Exeter, Edzard Ernst, Profesor University College w Londynie, Michael Baum, Profesor John Dwyer ze szpitala Prince of Wales Hospital w Australii, i...

16.1.2014, Robert Medhurst

zobacz wszystkie artykuły autora »

Zobacz także