Badania naukowe (22)

Data publikacji: 16.10.2014   |  Autor: Robert Medhurst

BADANIA HOMEOPATII – 22

Homeopata Robert Medhurst prezentuje 22 część swojej serii naukowych badań dotyczących homeopatii.

Wykorzystuję homeopatię w szerokim zakresie i to już od dłuższego czasu. Wiem, że działa i opieram się na niej, pomagając moim pacjentom w dojściu do zdrowia. Ale skąd wiem, że to właśnie homeopatia działa, a nie coś innego, co zostało wykorzystane podczas konsultacji? Skąd wiem, że ludzie, którzy przychodzą do mojej kliniki, nie odzyskaliby dobrego stanu zdrowia, bez mojej interwencji? Skąd wiem, że podanie im placebo, materiału obojętnego, czy jakiegoś innego leku, nie podziałałoby tak samo dobrze lub nawet lepiej, niż środek homeopatyczny? Prawidłowo zaprojektowane badania, które mogą dać odpowiedź na te pytania, były już przeprowadzane, a najlepsze z nich usuwają wszystkie możliwe zmienne z równań, więc wiemy ponad wszelką wątpliwość, czy sposób interwencji, poddany analizie zadziałał, czy też nie. Wyniki badań są wartościowym źródłem wiedzy, a poniżej zamieszczone zostały streszczenia wybranych prac, ostatnio przeprowadzonych na tym polu.

 

Badania na Ludziach

1.    Mathie RT, Farrer S. Efekty stosowania leków homeopatycznych w praktyce dentystycznej: perspektywiczne, ukierunkowane na zebranie wyników, badanie pilotażoweHomeopathy, 2007, 96, 2, 74-81. W tym sprawozdaniu, zaprezentowano wyniki badania, jakiemu poddano skuteczność zindywidualizowanych leków homeopatycznych, zastosowanych w leczeniu często spotykanych problemów dentystycznych oraz efektywność specjalnego protokołu, wykorzystanego w celu zebrania danych. 14 stomatologów, którzy rutynowo praktykują homeopatię, przekazało dane do badania, a dodatkowo zebrano wyniki przeprowadzonych obserwacji, pochodzących od grupy 726 pacjentów. Z 496 pacjentów, z którymi można było przeprowadzić kolejne spotkanie, 90.1% zgłosiło pozytywny wynik, 1.8% uznało że ich stan uległ pogorszeniu, a 7.9% pacjentów stwierdziło brak jakichkolwiek zmian.

2.    Matusiewicz R. Wpływ działania preparatów homeopatycznych na stan kliniczny pacjentów, cierpiących z powodu wywołanej przez kortykosteroidy, astmy oskrzelowej. Biomedical Therapy, 1997, 15, 3, 70-74. W tej podwójnie ślepej, randomizowanej, kontrolowanej placebo próbie, 40 pacjentom cierpiącym z powodu wywołanej przez kortykosteroidy astmy oskrzelowej, podano placebo lub kombinację środków homeopatycznych, co 5-7 dni, w formie podskórnego zastrzyku. Wykorzystując do celów pomiarowych standardową spirometrię i funkcję granulocytów, badacze stwierdzili, że kombinacja środków homeopatycznych zapewniła wyniki znacznie przekraczające skutki zastosowania próbki placebo.

3.    Milewska G, Trzebiatowska-Trzeciak O.Leczenie Homeopatyczne Skutków Odstawienia Alkoholu. British Homoeopathic Journal, 1993, Październik, 82, 249-251. Odstawienie alkoholu i delirium tremens, jakie odczuwało 30 alkoholików, stanowiło obiekt tego niekontrolowanego badania, przeprowadzonego w polskiej klinice medycznej. Pacjenci zostali poddani zindywidualizowanej terapii homeopatycznej, a postępy w ich leczeniu były kontrolowane przez okres 2 miesięcy. Zastosowanie leczenie spowodowało zredukowanie czasu odczuwania skutków odstawienia alkoholu i występowania delirium tremens u wszystkich pacjentów.

4.    Mohan GR, i inni, Zwyrodnienie Kręgosłupa Szyjnego – Badanie KliniczneBritish Homoeopathic Journal, 1996, Lipiec, 85, 131-133. W tym niekontrolowanym badaniu, 154 pacjentom cierpiącym z powodu zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego, przepisano preparat homeopatyczny Calcium fluoride lub remedium wybrane na podstawie repertoryzacji ich głównych symptomów mentalnych i fizycznych, a postępy w leczeniu monitorowano przez okres 1 roku.Wśród pacjentów, którym podano Calcium fluoride, poprawę kliniczną stwierdzono w 60% przypadków. 48% pacjentów, którym podano remedium wyłonione na podstawie repertoryzacji, zgłosiło kliniczną poprawę.

5.     Mojaver YN, i inni. Zindywidualizowane leczenie homeopatyczne zapalenia nerwu trójdzielnego: badanie obserwacyjne. Homeopathy, 2007, 96, 2, 82-6. To niekontrolowane badanie, przeprowadzone na irańskim Rafsanjan University of Medical Sciences, zaprojektowano w celu stwierdzenia, czy indywidualnie przepisane leki homeopatyczne, mogą zapewnić ulgę, w przypadku medycznie zdiagnozowanego zapalenia nerwu trójdzielnego.W badaniu wzięło udział 15 pacjentów cierpiących na tę przypadłość i po otrzymaniu indywidualnie przepisanych leków, ich stan poddano obserwacji, wykorzystując Wizualną Skalę Analogową, w celu oceny dotkliwości symptomów. Po upływie 4 miesięcy, zebrane wyniki poddano analizie i okazało się, że zindywidualizowana terapia homeopatyczna wiązała się ze średnią redukcją nasilenia symptomów bólowych w stopniu większym, niż 60%.

6.    Müller-Krampe B, et al. Efekty preparatu Spascupreel, kontra lek typu Buscopan (hyoscine butylbromide),w leczeniu skurczów żołądkowo-jelitowych u dzieci. Pediatr Int, 2007, 49, 3, 328-34. W tym obserwacyjnym badaniu kohortowym, grupie 204 dzieci poniżej 12 roku życia, cierpiącym z powodu spazmów i skurczów żołądkowo-jelitowych, podano lek typu Buscopan, tradycyjnie stosowany przy tego typu dolegliwościach albo Spascupreel – kompleks homeopatyczny. Po 1 tygodniu leczenia, rezultaty tych interwencji zostały poddane ocenie lekarza, który odniósł się do relacji rodziców lub opiekunów dzieci, dotyczącej częstości spazmów, bólów, skurczów, kłopotów ze snem, kłopotów z jedzeniem i piciem oraz częstotliwości płaczu, aby zbadać wyniki wykorzystując 4-punktową skalę. Analiza rezultatów wykazała, że obydwa leki zapewniły podobny poziom korzyści, wynikającej z ich zastosowania. 

 

Badania na Zwierzętach

1.    Graunke H, i inni. Kuracja żab z gatunku lithobates yavapaiensis , we wczesnym stadium rozwojowym, za pomocą homeopatycznie przygotowanej tyroksyny (10(-30))Scientific World Journal, 2007, 22;7:1697-702. W tym doświadczeniu, przeprowadzonym na Interuniversity College for Health and Development w Graz, w Austrii, żaby z gatunku lithobates yavapaiensis zostały poddane działaniu tyroksyny, w potencji 30C, w celu oceny działania tego remedium na rozwój zarodków do form z wykształconymi 2 i 4 kończynami, w porównaniu ze środkiem kontrolnym.W warunkach normalnych, przy materialnych dawkach tyroksyny, rozwój żab powinien być przyspieszony wskutek oddziaływania tego środka. W opisywanym przypadku, wystawienie zwierząt na działanie tyroksyny w potencji 30C, wywołało statystycznie istotny efekt zahamowania szybkości rozwoju od stadium początkowego, do postaci z wykształconymi 4 kończynami.

2.    Kumar KH, Sunila ES, Kuttan G, i inni. Zahamowanie chemicznie indukowanej karcynogenezy, przy wykorzystaniu leków stosowanych w medycynie homeopatycznej. Asian Pac J Cancer Prev, 2007, 8, 1, 98-102. W tym badaniu, przeprowadzonym w centrum Amala Cancer Research, w indyjskim stanie Kerala, szczury i myszy zostały poddane leczeniu guzów wątroby, przy wykorzystaniu preparatów homeopatycznych: Hydrastis, Lycopodium, Phosphorus, Ruta i Thuja. Ocena została przeprowadzona na podstawie rozwoju guzów i związanych z nimi markerów biochemicznych, takich jak gamma-glutamylo-transpeptydaza, transaminaza glutaminopirogronianowa, transaminaza glutaminianowoszczawiooctanowa oraz fosfataza alkaliczna, w surowicy i w wątrobie. Z grupy 5 przetestowanych leków, Ruta (w potencji 200C) i Phosphorus (w potencji 1M), wywołały najlepszy efekt leczniczy.

 

Badania na Roślinach

1.    Ive EC, Couchman IM, Reddy L. Efekt Terapeutyczny Preparatu Arsenicum album, wywierany na LeukocytyInt J Mol Sci, 2012, 13, 3, 3979-87. Naukowcy z południowoafrykańskiego Durban University of Technology, przeprowadzili to badanie in vitro, w celu oceny efektu wywieranego przez różne, wstrząsane i niewstrząsane, potencje homeopatycznie przygotowanego preparatu trójtlenku arsenu (Arsenicum album), na ludzkie limfocyty T, wyhodowane na kulturze tkankowej. Komórki zostały poddane działaniu trójtlenku arsenu, a następnie wyeksponowane na działanie wstrząsanego i niewstrząsanego Arsenicum 6C, wstrząsanego i niewstrząsanego Arsenicum 30C, wstrząsanego i niewstrząsanego Arsenicum 200C albo substancji kontrolnej, przez okres 24, 48 lub 72 godzin. Komórki poddano ocenie pod względem żywotności, na początku badania, i w trzech wymienionych powyżej punktach czasu. Po przeprowadzeniu oceny zebranych wyników, okazało się, że w porównaniu z próbkami kontrolnymi, wszystkie homeopatycznie przygotowane potencje Arsenicum, zapewniły statystycznie istotny wzrost żywotności komórek. Na rezultaty nie miało wpływu, czy wykorzystany materiał był wstrząśnięty, czy też nie, jednak wykazano, że czas ekspozycji badanych kultur na działanie preparatu, miał wpływ na osiągnięty efekt leczniczy.

Inne artykuły tego autora

Badania naukowe (21)

Dobrej jakości badania dotyczące homeopatii, mają wielką wartość. Wciąż jeszcze pozostaje do wyjaśnienia sposób, w jaki działa homeopatia i dopóki tego nie zrobimy, obiektywne i dobrze zaprojektowane dowody naukowe są...

17.9.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (20)

Czy ci z nas, którzy akceptują fundamentalne założenie homeopatii, Similia Similibus Curantur , muszą koniecznie potwierdzać tę tezę badaniami? Dla wielu ludzi, zasada ta jest tak łatwo akceptowalna, że stała się kwestią...

20.8.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (19)

W czasie gdy powstawał ten tekst, najważniejsze ciało doradcze australijskiego rządu w dziedzinie opieki zdrowotnej, Narodowa Rada ds. Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC), zakończyła właśnie studium badań dotyczących homeopatii. Jak...

16.7.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (18)

Czytelnicy tego dziennika z pewnością zauważyli streszczenia badań dotyczących homeopatii, w poprzednich wydaniach. Starając się dostarczać na bieżąco informacje dotyczące tej dziedziny, zamieszczam poniżej kolejne z...

20.6.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (17)

Poprzednie wydania dziennika zawierały szczegóły dotyczące niedawno opublikowanych badań, dotyczących homeopatii. Niniejsze, stanowi publikację kolejnych materiałów na ten temat.

18.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (16)

Pomimo pragnień i życzeń krytyków, ilość dowodów na skuteczność działania homeopatii wciąż rośnie. Dla tych z nas, którzy zawodowo bądź też naukowo interesują się takimi dobrymi wiadomościami, zamieszczam...

15.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (15)

Wśród tych z nas, którzy zażywają, bądź przepisują leki homeopatyczne, albo po prostu są zainteresowani tematem ze względów naukowych, jakiekolwiek doniesienia na temat badań potwierdzających w sposób...

20.3.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (14)

W 2013 roku, w Adelaide, w Południowej Australii, miał miejsce odbywający się co dwa lata „Festival of Ideas”. Jednym z gości zaproszonych na festiwal, był Dr Simon Singh, brytyjski pisarz naukowy, dziennikarz telewizyjny i...

15.2.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (13)

Niektórzy prominentni naukowcy akademiccy, tacy jak np. były Profesor Uniwersytetu Exeter, Edzard Ernst, Profesor University College w Londynie, Michael Baum, Profesor John Dwyer ze szpitala Prince of Wales Hospital w Australii, i...

16.1.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (11)

Wszyscy, którzy przyglądają się mediom w postaci popularnej prasy, czy też dzienników naukowych, mogli zauważyć regularnie powtarzające się opinie na temat braku dowodów na efektywność homeopatii. Dla wszystkich...

18.11.2013, Robert Medhurst

zobacz wszystkie artykuły autora »

Zobacz także