Badania naukowe (19)

Data publikacji: 16.7.2014   |  Autor: Robert Medhurst

BADANIA HOMEOPATII – 19

W 19 części swojego cyklu, Homeopata Robert Medhurst prezentuje uaktualnienie badań dotyczących homeopatii, obejmujących ludzi, zwierzęta i rośliny.

W czasie gdy powstawał ten tekst, najważniejsze ciało doradcze australijskiego rządu w dziedzinie opieki zdrowotnej, Narodowa Rada ds. Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC), zakończyła właśnie studium badań dotyczących homeopatii. Jak się okazało, nie ma dowodów na jej skuteczność. Lista tekstów źródłowych, jakie NHMRC wybrała, aby dojść do takich wniosków, stanowi ciekawą lekturę i komuś, kto sceptycznie podchodzi do procesu zbierania danych, wykorzystanego przez to ciało rządowe, będzie mogło się wydawać, że te informacje celowo wyselekcjonowano, aby dojść do tych konkretnych wniosków. Sceptycy jeszcze wzmocnią zapewne swoje przekonanie, biorąc pod uwagę fakt, że panel ekspertów, którzy oceniali zebrane dane, był pozbawiony specjalisty w dziedzinie homeopatii. Od jakiegoś czasu, na łamach tego dziennika zamieszczane są streszczenia badań pozytywnie oceniających homeopatię, ale najwyraźniej dla NHMRC, pozostały one niewidzialne. Poniżej znajdziecie kolejne dowody na skuteczność homeopatii.

 

Badania na Ludziach

1. Baduluci S, i inni. Cynk: Związek z Przeciwciałami u pacjentów z Marskością Wątroby, Przed i po Terapii za pomocą Zincum metallicum 5C. International Research Group on Very Low Dose and High Dilution Effects, 1993 Giri Meeting, British Homoeopathic Journal, Kwiecień, 1994, 83, 84-100. 10 osób cierpiących na niedobory cynku, co stwierdzono za pomocą spektrofotometrii absorpcji atomowej, poddano leczeniu przy wykorzystaniu homeopatycznego preparatu Zincum metallicum 5C. Analiza przeprowadzona po zakończeniu leczenia, wykazała znaczącą poprawę poziomów cynku.

2. Belon P, i inni. Czy podawanie potencjonowanego leku homeopatycznego, Arsenicum album, może zmienić miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), u ludzi zamieszkujących tereny wysokiego ryzyka, skażone arszenikiem? I. Korelacja z wybranymi parametrami hematologicznymiEvid Based Complement Alternat Med, 2006, 3, 1, 99-107. W celu oceny, czy potencjonowany preparat Arsenicum album, może mieć wpływ na podniesienie poziomu przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), wywołane przez arszenik, wybranych mieszkańców wiosek skażonych arszenikiem, w indyjskim Bengalu Zachodnim, losowo przypisano do grupy, której podano Arsenicum album lub placebo. Po 2 miesiącach podawania, okazało się, że remedium nie tylko zapewniło znakomite rezultaty redukcji miana ANA, ale również spowodowało poprawę zmian hematologicznych wywołanych przez arszenik, w postaci całkowitej liczby czerwonych i białych ciałek krwi, hematokrytu, zawartości hemoglobiny, wskaźnika opadania erytrocytów oraz poziomu cukru we krwi.

3. Belon P, i inni. Homeopatyczne remedium w zatruciu arszenikiem? Wnioski oparte na dowodach pochodzących z randomizowanej, kontrolowanej placebo, podwójnie ślepej próby na ludziach.Sci Total Environ, 2007,1 Października;384(1-3):141-50. Epub 2007, 12 Lipca. Było to badanie pilotażowe, przeprowadzone na 25 ludziach pochodzących z hinduskiej wioski, gdzie zatrucie arszenikiem było endemiczne oraz na 18 ludziach z innej wioski, w której nie występowało zatrucie arszenikiem. Ludzie zostali losowo przypisani do grup, którym podano Arsenicum album 30C lub wstrząsaną próbkę placebo. Po 2 miesiącach kuracji za pomocą aktywnego leku lub środka placebo, poddano ocenie pobrane od pacjentów próbki moczu i krwi, badając poziom arszeniku, jak również kilka powszechnie uznanych biomarkerów toksyczności i patologiczne parametry związane z toksycznością arszeniku. Użycie środka Arsenicum album 30C wywarło pozytywny efekt na badane biomarkery. Okazało się również, że preparat zwiększa apetyt i wpływa na ogólną poprawę stanu zdrowia osób, które poprzednio wykazywały symptomy zatrucia arszenikiem.

4. Bornhoft G, i inni. Efektywność, bezpieczeństwo i koszta homeopatii w praktyce ogólnej – podsumowanie oceny technologii medycznychForsch Komplementarmed. 2006, 13, Suppl 2, 19-29. Było to badanie efektywności i bezpieczeństwa homeopatii, przeprowadzone dla Szwajcarskiego Federalnego Biura Zdrowia Publicznego. Wykorzystując źródła oparte o dane internetowe, wyszukiwanie ręczne i kontakty z ekspertami, oraz ocenę zgodną z wewnętrznymi i zewnętrznymi kryteriami ważności, badacze wykazali korzystny trend w ocenie korzyści terapeutycznych, płynących z leczenia homeopatycznego. Dodatkowo, autorzy badania stwierdzili, że „…efektywność homeopatii może być potwierdzona dowodami klinicznymi, a profesjonalnie i adekwatnie wdrożone leczenie, można uważać za bezpieczne.”

 

Badania na Zwierzętach

1. Aboiutboul R. Remedia pochodzące od węży, a zespół ziarniniaka kwasochłonnego u kotów. Homeopathy, 2006, 95, 1, 15-19. Jedna z klinik weterynaryjnych w Izraelu, przygotowała zestawienie dokumentacji przypadków zespołu ziarniniaka kwasochłonnego (EGC) u kotów, zebranej w okresie 8 lat. W tym czasie zaobserwowano 20 przypadków wystąpienia tej choroby, a detale dotyczące 15 z nich zostały zachowane w dokumentacji. EGC jest syndromem charakteryzującym się występowaniem zmian patologicznych w obrębie skóry i jamy ustnej. Leczenie konwencjonalne jest głównie symptomatyczne i może wywoływać niepożądane efekty uboczne. W opisanych przypadkach wykorzystano remedia homeopatyczne pochodzące od węży (najczęściej stosowanym było Lachesis) i we wszystkich 15 przypadkach, reakcja na leczenie była szybka i prowadziła do wyraźnej poprawy stanu zdrowia, włącznie z całkowitym wyleczeniem.

2. Berchieri A Jr, Turco WC, Paiva JB, i inni. Ocena izopatycznego leczenia Salmonella enteritidis u drobiuHomeopathy, 2006, 95, 2, 94-7. 180 kurcząt podzielono na 4 grupy. 2 z tych grup wstępnie otrzymały placebo, a 2 pozostałym podano wstępnie homeopatyczne nozody, stworzone z odpornego na antybiotyki szczepu Salmonella enterica (Enteritidis), w potencji 30X, przez okres 10 dni. W dniu 17 kurczęta zostały wyeksponowane na działanie kultury tego samego szczepu Salmonelli, z którego stworzono nozody. Próbki kału pobierane od kurcząt dwa razy dziennie, pozwoliły stwierdzić redukcję wzrostu bakterii u ptaków którym podano nozody, w porównaniu z ptakami, którym podano placebo.

3. Fontes OL, i inni. Problematyka dawek w homeopatii: ocena wpływu wysokich rozcieńczeń Arsenicum album 30cH na szczury zatrute arszenikiemInt J High Dilution Res, 2011, 10, 36, 218-219. Obrady XXV Sympozjum GIRI i VIII CBFH; 2011, 04-07 Wrzesień; Foz do Iguaçu (Brazylia) 218. Do tej pory podjęto już znaczące wysiłki, aby potwierdzić tezę stanowiącą, że homeopatycznie przygotowane dawki arszeniku, zwiększają stopień wydalania tego pierwiastka u zatrutych zwierząt. W tym badaniu starano się ocenić, czy objętość homeopatycznie przygotowanego arszeniku ma wpływ na jego wydalanie. Brazylijscy badacze podali szczurom zatrutym arszenikiem, nierozcieńczony, homeopatycznie przygotowany preparat Arsenicum album 30C lub 1% roztwór tej samej substancji. Krew i mocz pobrane od szczurów, zostały poddane ocenie na obecność arszeniku, za pomocą spektrofotometrii absorpcji atomowej - przed, podczas i po zakończeniu leczenia, a rezultaty porównano z próbkami kontrolnymi, pobranymi od nie leczonych zatrutych i zdrowych zwierząt. Szczury leczone nierozcieńczonym Arsenicum 30C i 1% roztworem Arsenicum 30C, wydalały z moczem znacznie większe ilości arszeniku, niż grupy kontrolne. Grupa leczona nierozcieńczonym Arsenicum 30C eliminowała nieznacznie większe ilości arszeniku, niż grupa leczona tym samym lekiem, w rozcieńczeniu 1%. 

4. Haine GB, i inni. Ocena leku homeopatycznego Aconitum napellus, w leczeniu stanów lękowych na modelu zwierzęcym. Int J High Dilution Res, 2012, 11, 38, 33-42. Akonit jest od dawna wykorzystywany w homeopatii, w celu leczenia osób doświadczających  stanów lękowych. To brazylijskie badanie zostało przeprowadzone aby ocenić efekty, jakie ten lek wywołuje u myszy. 48 myszy losowo podzielono na 6 grup i podano im następujące środki: 1) pozytywną substancję kontrolną (diazepam); 2) negatywną substancję kontrolną (sól fizjologiczną); 3) Aconitum 6C; 4) Aconitum 12C); 5) Aconitum 30C lub 6) 30% roztwór etanolu. Efekty behawioralne zostały poddane ślepej, randomizowanej ocenie w uniesionym labiryncie krzyżowym (EPM), oraz w teście na otwartej przestrzeni. Rezultaty pokazały, że myszy, którym podano Aconitum 12C i 30C wykazywały objawy możliwego przeciwlękowego działania środka, na centralny system nerwowy, ponieważ zwiększyły one liczbę wejść do otwartych ramion EPM (potencje 12C i 30C) oraz czas przebywania w otwartych ramionach EPM (wyłącznie potencja 30C).

 

Badania na Roślinach

1. Sukul S, Mondal S, Sukul NC. Preparat Sepia 200 cH w stężeniu 1:1000 przeciwdziała skutkom stresu solnego w sadzonkach fasolnika chińskiego, lecz nośnik w postaci 90% etanolu w tym samym stężeniu, wykazuje brak efektywnościInt J High Dilution Res, 2012, 11, 41, 237-246. Prace przeprowadzone na Wydziale Botaniki, Uniwersytetu Visva-Bharati w Bengalu Zachodnim, badały skuteczność homeopatycznie przygotowanego preparatu Sepia 200C, w często spotykanym problemie, dotyczącym hodowania fasolnika chińskiego w glebie ze zwiększonym poziomem zasolenia, zwanym stresem solnym.  W celu przeprowadzenia doświadczenia, badacze wyhodowali sadzonki fasolnika chińskiego na zwilżonych filtrach umieszczonych na płytkach Petriego, a następnie podzielili je na 4 grupy: (1) kontrolną umieszczoną w sterylnej wodzie, (2) umieszczoną w roztworze 50 mM NaCl, (3) sadzonki poddane wstępnie działaniu 90% etanolu rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:100 i następnie przeniesione do roztworu 50 mM NaCl oraz (4) sadzonki poddane wstępnie działaniu Sep 200C rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:100 i następnie przeniesione do roztworu 50 mM NaCl. Dane zostały poddane ocenie za pomocą analizy ANOVA, a następnie testów T-Studenta i w porównaniu z próbkami kontrolnymi, Sepia 200C okazała się znacząco zwiększać tempo wzrostu, a także zawartość cukru, chlorofilu, protein i wody w sadzonkach, co potwierdza przeciwdziałanie skutkom stresu solnego.

 

Badania In Vitro

1. Ramachandran C, i inni. Badanie ekspresji cytokin w kulturach ludzkiego leukocytu przy zastosowaniu dwóch immunomodulacyjnych preparatów homeopatycznych. J Altern Complement Med. 2007, 13, 4, 403-7. Celem badaczy z Dziecięcego Szpitala w Miami na Florydzie, którzy przeprowadzili to doświadczenie, była ocena wpływu wywołanego przez środki homeopatyczne, na komórkowe drogi przekazywania sygnału, a szczególnie, wpływ 2 przeciwgrypowych kombinacji homeopatycznych, na normalne kultury ludzkiego leukocytu. Kiedy badacze porównali efekty wywołane przez kombinacje homeopatyczne, w stosunku do kontrolnych, 20% roztworów etanolu, okazało się, że ekspozycja na dowolną kombinację homeopatyczną stymuluje produkcję  pro- , jak i antyzapalnych cytokin przez te komórki.

Inne artykuły tego autora

Badania naukowe (22)

Wykorzystuję homeopatię w szerokim zakresie i to już od dłuższego czasu. Wiem, że działa i opieram się na niej, pomagając moim pacjentom w dojściu do zdrowia. Ale skąd wiem, że to właśnie homeopatia działa, a nie coś innego, co...

16.10.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (21)

Dobrej jakości badania dotyczące homeopatii, mają wielką wartość. Wciąż jeszcze pozostaje do wyjaśnienia sposób, w jaki działa homeopatia i dopóki tego nie zrobimy, obiektywne i dobrze zaprojektowane dowody naukowe są...

17.9.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (20)

Czy ci z nas, którzy akceptują fundamentalne założenie homeopatii, Similia Similibus Curantur , muszą koniecznie potwierdzać tę tezę badaniami? Dla wielu ludzi, zasada ta jest tak łatwo akceptowalna, że stała się kwestią...

20.8.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (18)

Czytelnicy tego dziennika z pewnością zauważyli streszczenia badań dotyczących homeopatii, w poprzednich wydaniach. Starając się dostarczać na bieżąco informacje dotyczące tej dziedziny, zamieszczam poniżej kolejne z...

20.6.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (17)

Poprzednie wydania dziennika zawierały szczegóły dotyczące niedawno opublikowanych badań, dotyczących homeopatii. Niniejsze, stanowi publikację kolejnych materiałów na ten temat.

18.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (16)

Pomimo pragnień i życzeń krytyków, ilość dowodów na skuteczność działania homeopatii wciąż rośnie. Dla tych z nas, którzy zawodowo bądź też naukowo interesują się takimi dobrymi wiadomościami, zamieszczam...

15.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (15)

Wśród tych z nas, którzy zażywają, bądź przepisują leki homeopatyczne, albo po prostu są zainteresowani tematem ze względów naukowych, jakiekolwiek doniesienia na temat badań potwierdzających w sposób...

20.3.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (14)

W 2013 roku, w Adelaide, w Południowej Australii, miał miejsce odbywający się co dwa lata „Festival of Ideas”. Jednym z gości zaproszonych na festiwal, był Dr Simon Singh, brytyjski pisarz naukowy, dziennikarz telewizyjny i...

15.2.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (13)

Niektórzy prominentni naukowcy akademiccy, tacy jak np. były Profesor Uniwersytetu Exeter, Edzard Ernst, Profesor University College w Londynie, Michael Baum, Profesor John Dwyer ze szpitala Prince of Wales Hospital w Australii, i...

16.1.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (11)

Wszyscy, którzy przyglądają się mediom w postaci popularnej prasy, czy też dzienników naukowych, mogli zauważyć regularnie powtarzające się opinie na temat braku dowodów na efektywność homeopatii. Dla wszystkich...

18.11.2013, Robert Medhurst

zobacz wszystkie artykuły autora »

Zobacz także