Badania naukowe (17)

Data publikacji: 18.5.2014   |  Autor: Robert Medhurst

BADANIA HOMEOPATII – 17

Homeopata Robert Medhurst prezentuje 17 część swojej kolekcji naukowych badań homeopatii.

Poprzednie wydania dziennika zawierały szczegóły dotyczące niedawno opublikowanych badań, dotyczących homeopatii. Niniejsze, stanowi publikację kolejnych materiałów na ten temat.

 

Badania na Ludziach

1.        Berrebi A, Parant O, Ferval F, Thene M, Ayoubi JM, Connan L, Belon P, Leczenie Bólu w Niepożądanej Laktacji za pomocą Preparatu Homeopatycznego podanego w Okresie Poporodowym. Gynecology, Obstetrics and Biological Reproduction, 2001, Czerwiec, 30, 4, 353-7. 71 kobiet w okresie poporodowym, które nie chciały bądź nie mogły karmić piersią,  podzielono na 2 grupy, z których jednej podano placebo, a drugiej mieszankę Apis 9C i Bryonia 9C, w celu oceny wpływu preparatu na bóle laktacyjne. Wykazano istotną poprawę w grupie przyjmującej mieszankę homeopatyczną, w porównaniu do grupy placebo.

2.        Riley D, Fischer M, Singh B, Haidvogl M, Heger M. Homeopatia, a Medycyna Konwencjonalna: Badanie porównujące Efektywność Leczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Journal of Alternative and Complementary Medicine,2001, Kwiecień, 7, 2, 149-59. W tym studium, przeprowadzonym przez badaczy w 6 klinikach z 4 krajów, 456 pacjentów cierpiących na alergie górnego układu oddechowego, dolnego układu oddechowego lub schorzenia uszu, przydzielono do jednej z dwóch grup – grupy, której przepisano leki homeopatyczne (Grupy A) lub grupy, którą poddano standardowej opiece medycznej (Grupa B). Po 14 dniach zbadano poziom odpowiedzi na zastosowane leczenie, jak również szybkość dochodzenia do zdrowia, poziom skutków ubocznych, poziom ogólnej satysfakcji oraz długość trwania konsultacji medycznej. Pozytywna odpowiedź na leczenie po 14 dniach, wynosiła 82.6% w Grupie A i 68% w Grupie B. Jeśli chodzi o szybkość dochodzenia do zdrowia, 67% pacjentów z Grupy A wyzdrowiało w przeciągu 3 dni, a w tym samym czasie wyzdrowiało 57% pacjentów z Grupy B. Odsetek skutków ubocznych dla Grupy A wynosił 8%, w porównaniu do 22% dla Grupy B. osoby, które stwierdziły, że są bardzo zadowolone z zastosowanej terapii, stanowiły 79% Grupy A oraz 65% Grupy B. W większości przypadków (60%) obu grup, czas trwania konsultacji wahał się od 5, do 15 minut.

3.        Frei H, Thurneysen A. Leczenie Dzieci Hiperaktywnych: Homeopatia kontra Metylofenidat, Porównane w Środowisku Rodzinnym. British Homeopathic Journal, 2001, 90, 183-188. 114 dzieciom, korzystającym z terapii pediatrycznej, w której wykorzystywano leki zarówno konwencjonalne, jak i homeopatyczne i u których wcześniej zdiagnozowano ADHD, podano zindywidualizowane leki homeopatyczne (zwiększające potencje najbardziej zbliżonych leków LM). W oparciu o ocenę według rodziców (potwierdzoną przez lekarza),jeśli nie osiągnięto minimalnej 50% poprawy w określonym czasie, dzieci przechodziły na terapię Metylofenidatem. 75% odpowiedziało na leczenie homeopatyczne, a 22% wymagało kuracji Metylofenidatem. 3% pacjentów nie odpowiedziało na żaden z trybów leczenia.

4.        Clover A, Ratsey D. Homeopatyczne Leczenie Uderzeń Gorąca. Homeopathy, 2002, 91, 75-79. W niekontrolowanym badaniu wyników, 31 pacjentów, którzy zgłosili się do Tunbridge Wells Homeopathic Hospital, poddano zindywidualizowanemu leczeniu homeopatycznemu. Wszyscy pacjenci, zarówno w klinicznej jak i samodzielnej ocenie, odczuli korzyści objawowe.

5.        Fisher P. Eksperymentalna, Podwójnie Ślepa Próba Kliniczna w Homeopatii – Wykorzystanie Ograniczonego Wachlarza Środków Medycznych w Leczeniu Gośćca Mięśniowo-Ścięgnistego. British Homeopathic Journal, 1986, Lipiec, 75, 3, 142-7. 24 pacjentów cierpiących z powodu gośćca, było leczonych przez 3 miesiące, przy wykorzystaniu preparatów Arnica, Bryonia lub Rhus tox, w zależności od podobieństwa symptomów pomiędzy chorymi i obrazu klinicznego, stanowiącego podstawę dla remedium. Wykorzystując ocenę nasilenia bólu, ilość miejsc wrażliwych oraz jakość snu, w ocenie odpowiedzi na terapię, stwierdzono, że leki spowodowały statystycznie istotną poprawę, jednak tylko w przypadku właściwego ich podania.

6.        Ludke R, Weisenauer M. Meta-analiza Terapii Homeopatycznej wobec Alergii Pyłkowej, przy użyciu Galphimia glauca.Wiener Medizinische Wochenschrift, 1997, 147, 14, 323-7. W tej analizie, przeprowadzono 7 randomizowanych, podwójnie ślepych prób kontrolowanych placebo i 4 próby bez czynnika placebo, w celu oceny korzyści terapeutycznych Galphimia glauca, w leczeniu alergii pyłkowej. We wszystkich próbach, poza jedną, Galphimia wykazała istotne korzyści wobec próbek placebo – gdy były one wykorzystywane lub wykazała widoczne korzyści kliniczne, kiedy remedium nie było porównywane z placebo. Odsetek wyleczeń przy wykorzystaniu Galphimia, był porównywalny z efektem zastosowania konwencjonalnych leków anty-histaminowych, jednak bez występowania skutków ubocznych.

7.        McCutcheon, L. Leczenie Stanów Lękowych przy wykorzystaniu Remedium Homeopatycznego. Journal of Applied Nutrition, 1996, 48, 1& 2, 2-6. To podwójnie ślepe badanie, kontrolowane placebo, opisuje efekt wykorzystania kompleksu homeopatycznego, w leczeniu stanów lękowych. Pod koniec 15-dniowego okresu leczenia, bezsenność spowodowana przez stany lękowe znacznie zmniejszyła się w grupie pacjentów przyjmujących kompleks homeopatyczny. 

8.        Van Erp VM, Brands M. Homeopatyczne Leczenie Malarii w Ghanie. British Homeopathic Journal, 1996, Kwiecień, 85, 2, 66-70. W randomizowanej, podwójnie ślepej próbie z limitowaną liczbą podmiotów, terapię homeopatyczną porównano z terapią wykorzystującą Chlorochinę. W grupie pacjentów stosujących terapię homeopatyczną, stwierdzono 83.3% poprawę, podczas gdy grupa stosująca Chlorochinę uzyskała 72% poprawę, w takim samym okresie czasu.

9.        Frei H, Thurneysen A. Homeopatia w Ostrym Zapaleniu Ucha u Dzieci: Skutek Leczenia czy Spontaniczne Ustąpienie Objawów?British Homeopathic Journal, 2001, Październik, 90, 4, 180-2. W badaniu obejmującym grupę 230 dzieci z objawami ostrego zapalenia ucha, terapię homeopatyczną porównano z czynnikiem placebo, w celu ustalenia, czy terapia homeopatyczna zapewni szybsze ustąpienie objawów niż placebo. Po 12 godzinach, 72% pacjentów, u których zastosowano leczenie homeopatyczne odczuło wyraźne ustąpienie objawów, które było 2.4 raza szybsze, niż odpowiedź na czynnik placebo.

10.      Frenkel M, Hermoni D. Wpływ Interwencji Homeopatycznej na Przyjmowanie Leków w Schorzeniach Atopowych i Alergicznych. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2002, Styczeń-Luty, 8, 1, 76-9. W badaniu przeprowadzonym w Technicon-Israel Institute, w Hajfie, w Izraelu, 48 pacjentów leczono z powodu schorzeń alergicznych zarówno lekami homeopatycznymi, jak i konwencjonalnymi, a jednocześnie monitorowano poziom wykorzystania leków konwencjonalnych. Po 3-miesięcznym okresie obserwacji, 56% pacjentów zmniejszyło przyjmowanie leków konwencjonalnych o średnio 60%.

11.      Smith SA, Baker AE, Williams JH. Efektywne Leczenie Łojotoku, przy wykorzystaniu Niskich Dawek Leków Homeopatycznych Podawanych Doustnie. Alternative Medicine Reviews, 2002, Luty, 7, 1, 59-67. 41 pacjentów z łojotokiem, otrzymywało placebo lub kombinację homeopatyczną, przez okres 10 tygodni. Zanotowano znaczącą poprawę w grupie testowej, w stosunku do grupy placebo.

12.      Jeffrey SL, Belcher HJ. Wykorzystanie Preparatu Arnica w Zwalczaniu Bólu Po Operacji Usunięcia Zespołu Cieśni Nadgarstka. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2002, Marzec-Kwiecień, 8, 2, 66-8. 37 pacjentom, którzy przeszli operację usunięcia zespołu cieśni nadgarstka, podano kombinację tabletek i maści Arnica lub placebo. Po 2 tygodniach terapii, grupa leczona preparatem Arnica zgłosiła znaczącą redukcję bólu.

 

Badania na Zwierzętach

1.        Ruiz-Vega G, Perez-Ordaz L, Leon-Hueramo O, Cruz-Vasquez E, Sanchez-Diaz N. Porównanie Skuteczności Potencji Coffea cruda na Szczurach. Homeopathy, 2002, 91, 80-84. Potencje 30C i 200C Coffea cruda oraz kofeina, zostały doustnie podane szczurom, a następnie zarejestrowano dane EEG z okolicy ciemieniowej. W porównaniu ze zwierzętami w grupie kontrolnej, Coffea 30C i 200C wywołały zmiany wzorów EEG, które wiązały się ze zwiększeniem długości czasu snu.

Inne artykuły tego autora

Badania naukowe (22)

Wykorzystuję homeopatię w szerokim zakresie i to już od dłuższego czasu. Wiem, że działa i opieram się na niej, pomagając moim pacjentom w dojściu do zdrowia. Ale skąd wiem, że to właśnie homeopatia działa, a nie coś innego, co...

16.10.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (21)

Dobrej jakości badania dotyczące homeopatii, mają wielką wartość. Wciąż jeszcze pozostaje do wyjaśnienia sposób, w jaki działa homeopatia i dopóki tego nie zrobimy, obiektywne i dobrze zaprojektowane dowody naukowe są...

17.9.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (20)

Czy ci z nas, którzy akceptują fundamentalne założenie homeopatii, Similia Similibus Curantur , muszą koniecznie potwierdzać tę tezę badaniami? Dla wielu ludzi, zasada ta jest tak łatwo akceptowalna, że stała się kwestią...

20.8.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (19)

W czasie gdy powstawał ten tekst, najważniejsze ciało doradcze australijskiego rządu w dziedzinie opieki zdrowotnej, Narodowa Rada ds. Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC), zakończyła właśnie studium badań dotyczących homeopatii. Jak...

16.7.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (18)

Czytelnicy tego dziennika z pewnością zauważyli streszczenia badań dotyczących homeopatii, w poprzednich wydaniach. Starając się dostarczać na bieżąco informacje dotyczące tej dziedziny, zamieszczam poniżej kolejne z...

20.6.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (16)

Pomimo pragnień i życzeń krytyków, ilość dowodów na skuteczność działania homeopatii wciąż rośnie. Dla tych z nas, którzy zawodowo bądź też naukowo interesują się takimi dobrymi wiadomościami, zamieszczam...

15.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (15)

Wśród tych z nas, którzy zażywają, bądź przepisują leki homeopatyczne, albo po prostu są zainteresowani tematem ze względów naukowych, jakiekolwiek doniesienia na temat badań potwierdzających w sposób...

20.3.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (14)

W 2013 roku, w Adelaide, w Południowej Australii, miał miejsce odbywający się co dwa lata „Festival of Ideas”. Jednym z gości zaproszonych na festiwal, był Dr Simon Singh, brytyjski pisarz naukowy, dziennikarz telewizyjny i...

15.2.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (13)

Niektórzy prominentni naukowcy akademiccy, tacy jak np. były Profesor Uniwersytetu Exeter, Edzard Ernst, Profesor University College w Londynie, Michael Baum, Profesor John Dwyer ze szpitala Prince of Wales Hospital w Australii, i...

16.1.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (11)

Wszyscy, którzy przyglądają się mediom w postaci popularnej prasy, czy też dzienników naukowych, mogli zauważyć regularnie powtarzające się opinie na temat braku dowodów na efektywność homeopatii. Dla wszystkich...

18.11.2013, Robert Medhurst

zobacz wszystkie artykuły autora »

Zobacz także