Badania naukowe (2)

Data publikacji: 6.2.2013   |  Autor: Robert Medhurst

BADANIA HOMEOPATII – 2

Biblioteka Wydziału Akademickiego Szpitala Homeopatycznego w Glasgow, chwali się posiadaniem 19 000 naukowych opracowań na temat leczenia homeopatycznego zastosowanego u ludzi. W tym artykule zajmiemy się badaniami na ludziach, dotyczącymi tej tematyki – nie wszystkimi 19 000 o jakich wspomnieliśmy, gdyż to zapewne więcej informacji, niż byście potrzebowali, ale niektórymi z bardziej prestiżowych testów, jakie przeprowadzono w okresie ostatnich kilku lat.

Jednym z pierwszych i najważniejszych testów, nie była próba kliniczna jako taka, ale retrospektywne spojrzenie na różnice pomiędzy liczbą zgonów w europejskich szpitalach homeopatycznych, a ortodoksyjnych szpitalach medycznych, jakie stwierdzono podczas epidemii cholery w Europie, w środku XIX w. Podczas wybuchu epidemii w Wiedniu, na przykład, 30% chorych wysłanych do szpitali praktykujących medycynę ortodoksyjną, zostało wyleczonych, natomiast szpitale homeopatyczne, działające na tym samym terenie, miały skuteczność w granicach 67%. Znacznie wyższe wskaźniki wyleczenia dzięki zastosowaniu homeopatii, zanotowano również w innych częściach Europy.1 Chociaż wiele czynników w pracy, mogło mieć wpływ na przytoczone dane, to i tak zaznaczają one w wyraźny sposób skuteczność leczenia homeopatycznego.

Ponad 100 lat później, w roku 1986, Dr David Reilly, ze Szpitala Homeopatycznego w Glasgow, opublikował artykuł w piśmie Lancet, donosząc o badaniach dotyczących wykorzystania homeopatycznych roztworów zmieszanych pyłków drzew, w porównaniu z placebo, u 144 pacjentów cierpiących z powodu kataru siennego.2 Użycie homeopatycznych roztworów pyłków różniło się znacznie od efektów zastosowania placebo. Warto zaznaczyć, że mieszanina pyłków została podana w potencji 30C. Taka potencja jest o kilka razy bardziej rozcieńczona niż roztwór, który w zgodzie z obliczeniami matematycznymi, nie zawierałby już żadnego śladu pyłków. Pod względem fizycznym więc, obydwa wykorzystane środki nie zawierały absolutnie żadnych składników aktywnych.

David Reilly doszedł do tych samych wniosków ponownie, w roku 1994, kiedy przeprowadził kolejną próbę z wykorzystaniem czynnika placebo, tym razem badając wpływ leków homeopatycznych na pacjentów, u których wykazano astmę alergiczną.3 Po raz kolejny, lek homeopatyczny udowodnił swoją wyższość nad placebo i po raz kolejny został on podany w potencji 30C. Jednym z powodów krytyki pod adresem prób klinicznych, dotyczących medycyny homeopatycznej, jest zarzut, iż są one nieudolnie zaplanowane. Ostatnia próba, przeprowadzona przez Reilly’ego, była tak doskonale przygotowana i przeprowadzona, że wydawcy pisma Lancet pokusili się o następujący komentarz: „albo coś jest nie w porządku z próbami klinicznymi, przeprowadzanymi w tradycyjny sposób, albo efekty homeopatycznej immunoterapii rzeczywiście różnią się od efektów placebo…tak skrupulatnie przeprowadzone doświadczenia po prostu nie mogą nie przyciągnąć uwagi czytelników Lancet.”4

W 1991, British Medical Journal, opublikował artykuł autorstwa trzech holenderskich epidemiologów5, który stał się częstym tematem do dyskusji, natychmiast po ukazaniu się w prasie. W artykule, autorzy analizowali 105 prób klinicznych, dotyczących homeopatii. 81 z przeprowadzonych prób, wykazywało statystycznie znaczącą korzyść, wynikającą z zastosowania leczenia homeopatycznego. Autorzy podzielili również próby na takie, które obejmowały specyficzne warunki, w celu wykazania sukcesu bądź porażki tej formy leczenia, w przypadku konkretnych chorób. Na przykład, 5 na 5 prób klinicznych dla kataru siennego, miało pozytywny rezultat, a biorąc pod uwagę próby dotyczące problemów umysłowych lub emocjonalnych – 8 na 10 wypadło korzystnie. 6 na 7 prób badających wpływ homeopatii na infekcje, z kolei, pokazało, że ten sposób leczenia może efektywnie wyeliminować problem.

W roku 1991, dziennik Pediatrics, opublikował pracę Dr Jennifer Jacob6, porównującą leki homeopatyczne z placebo (zastosowane wobec biegunki u dzieci). Przeprowadzono podwójnie ślepe testy, aby wyeliminować możliwość rozpoznania przez pacjentów i osoby przepisujące leki, czy mają do czynienia z prawdziwymi lekami, czy z próbką placebo. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność danych, leki oraz placebo były zamieniane pomiędzy dwoma grupami. Badacze stwierdzili, że zarówno czas trwania jak i nasilenie choroby, zostały zredukowane dzięki homeopatii.

Teksty źródłowe:

  1. Leary, Cholera 1854 Update, Brit Hom J., April 1994, 83,117-121.
  2. Reilly, et al., Is Homoeopathy a Placebo Response?, Lancet, 1986, 881-886.
  3. Reilly et al., Is evidence for homoeopathy reproducible?, Lancet, Vol 344, December 10, 1994, 1601-1606.
  4. Lancet, Vol 344, December 10, 1994, 1585.
  5. Kleinjen et al., Clinical Trials in Homoeopathy, BMJ, 1991: 302, 316-23.
  6. Jacobs, J, et al, Treatment of Acute Childhood Diarrhoea with Homeopathic Medicine: A Randomised Clinical Trial in Nicaragua, Pediatrics, Vol 93, No 5, May, 1994, 719-724.
  7. Lamont, J., Homoeopathic Treatment of Attention Deficit Disorder, Briti Hom J, October 1997, Vol 86, 196-200.

Inne artykuły tego autora

Badania naukowe (22)

Wykorzystuję homeopatię w szerokim zakresie i to już od dłuższego czasu. Wiem, że działa i opieram się na niej, pomagając moim pacjentom w dojściu do zdrowia. Ale skąd wiem, że to właśnie homeopatia działa, a nie coś innego, co...

16.10.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (21)

Dobrej jakości badania dotyczące homeopatii, mają wielką wartość. Wciąż jeszcze pozostaje do wyjaśnienia sposób, w jaki działa homeopatia i dopóki tego nie zrobimy, obiektywne i dobrze zaprojektowane dowody naukowe są...

17.9.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (20)

Czy ci z nas, którzy akceptują fundamentalne założenie homeopatii, Similia Similibus Curantur , muszą koniecznie potwierdzać tę tezę badaniami? Dla wielu ludzi, zasada ta jest tak łatwo akceptowalna, że stała się kwestią...

20.8.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (19)

W czasie gdy powstawał ten tekst, najważniejsze ciało doradcze australijskiego rządu w dziedzinie opieki zdrowotnej, Narodowa Rada ds. Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC), zakończyła właśnie studium badań dotyczących homeopatii. Jak...

16.7.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (18)

Czytelnicy tego dziennika z pewnością zauważyli streszczenia badań dotyczących homeopatii, w poprzednich wydaniach. Starając się dostarczać na bieżąco informacje dotyczące tej dziedziny, zamieszczam poniżej kolejne z...

20.6.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (17)

Poprzednie wydania dziennika zawierały szczegóły dotyczące niedawno opublikowanych badań, dotyczących homeopatii. Niniejsze, stanowi publikację kolejnych materiałów na ten temat.

18.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (16)

Pomimo pragnień i życzeń krytyków, ilość dowodów na skuteczność działania homeopatii wciąż rośnie. Dla tych z nas, którzy zawodowo bądź też naukowo interesują się takimi dobrymi wiadomościami, zamieszczam...

15.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (15)

Wśród tych z nas, którzy zażywają, bądź przepisują leki homeopatyczne, albo po prostu są zainteresowani tematem ze względów naukowych, jakiekolwiek doniesienia na temat badań potwierdzających w sposób...

20.3.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (14)

W 2013 roku, w Adelaide, w Południowej Australii, miał miejsce odbywający się co dwa lata „Festival of Ideas”. Jednym z gości zaproszonych na festiwal, był Dr Simon Singh, brytyjski pisarz naukowy, dziennikarz telewizyjny i...

15.2.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (13)

Niektórzy prominentni naukowcy akademiccy, tacy jak np. były Profesor Uniwersytetu Exeter, Edzard Ernst, Profesor University College w Londynie, Michael Baum, Profesor John Dwyer ze szpitala Prince of Wales Hospital w Australii, i...

16.1.2014, Robert Medhurst

zobacz wszystkie artykuły autora »

Zobacz także